OÜ Avotra on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Isikuandmete kogumine

Isikuandmed on kõik andmed, mida te meile esitate või mis saavad meile teatavaks, kui teete broneeringu, küsite lisainfot mõne vormi kaudu.

Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid: Ees- ja perekonnanimi/Firma nime; Telefoninumber; E-posti aadress; Aadress;

Muude andmete kogumine
Võime koguda ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (vanus, inimeste arv).
Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Teie isikuandmeid kasutatakse Teie tellimuste täitmiseks ja teenuste pakkumiseks.

Teie isikuandmeid väljastatakse ainult seaduses õigusaktidega lubatud juhtudel (riigiasutustele).

Teil on õigus seadusega lubatud määral teada, milliseid isikuandmeid on Teie kohta kogutud.

Ebaõigete, mitte terviklike või aegunud andmete korral on Teil õigus taotleda nende parandamist ja täiendamist.

Kogutud isikuandmeid kasutame ka kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. 

Kliendi isikuandmeid säilitab OÜ Avotra kuni kliendisuhte lõppemiseni. Andmeid, mida OÜ Avotra on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab OÜ Avotra õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt. 

Isikuandmete kaitse

Kõik OÜ Avotra OÜ kodulehe külastamise ja broneeringu teostamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. 

Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

Meie veebisaiti kasutades või teenuse broneerimisel kinnitate, et olete meie privaatsuspoliitikaga tutvunud ning sellega nõustunud.

Meil on õigus privaatsuspoliitikat muuta, teavitame sellest oma veebilehel.